Gott Nytt År 2019

Utskick januari 2019. Läs om aktiviteter under 2019, inbrottsvarning och erbjudande om Märk-DNA.

Annonser

Har du gamla avloppsrör? – Behöver ditt avlopp kanske åtgärdas?

Byalaget genomför just nu ett projekt med gemensam upphandling av s.k. relining av
avloppsrör i äldre fastigheter i byalaget. Många av våra fastigheter är uppförda på 60-talet
och avloppen är mer än 50 år, en livslängd på avloppsrör som man brukar ange.
Relining innebär att man gjuter in ett nytt ytskikt i det befintliga avloppsröret och på så sätt
skapar ett nytt rör i det gamla röret. Metoden är kostnadseffektiv och ger en livslängd på
mer än 30 år.
Ett 20-tal fastighetsägare har redan anmält intresse att delta i upphandlingen. Men det finns
fortfarande möjlighet att vara med! – KANSKE ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIN FASTIGHET?
Om du är intresserad kontakta Anders Jagraeus på Brinkvägen 43, 070 375 5910
anders.jagraeus@tele2.se
2018-09-23/Anders Jagraeus, ordf. ÖVB

Så här åker rishämtar-bilarna

OBS! I år kör vi nya rutter och därför kan vi komma andra tider än ni är vana vid. Följ oss på 
Twitter (twitter.com/ostravallabrink) för att få uppdateringar.

Bil 1: Brinkv. (högt till lågt) (kl 8) – Anbudsv. – Avtalsv. – Täbyv. – Lovisedalsv. – Pinnmov. – Klapperv. – Klippv. – Trädgårdsv. – Urbergsv. – Moränv. – Egnahemsv.

Bil 2: Almv. (högt till lågt) (kl 8) – Glimmerv.– Porfyrv. – Gråstensv. – Rullstensv. – Dalv. – Fältspatsv. – Flintv. – Sandstensv.

Bil 3: Turebergsv. (kl 8) – Stråkv. (lågt till högt) – Ravinv. – Blockv. – Aspgr. – Masurgr. – Häggb. – Bergfotsv. – Poppelv. – Hasselgr. – Berghällsv. – Gångvägen bakom Brinkv. 43-53.