I över 50 år har vi arbetat och
verkat för medlemmarnas och områdets bästa

Senaste nytt

Utlåning

Medlemmar kan utan kostnad låna släpkärra, partytält, häcksax

Risinsamling

Varje april hämtar vi trädgårdsris från medlemmarna

Valborgsmässofirande

Arrangerar valborgsmässofirande tillsammans med Ensta, Erikslund och Visingelund

Aktiviteter

Anordnar ett par gånger per år olika aktiviteter i Täby med omnejd

Gemensam upphandling

Erbjuder en plattform för att förmedla gemensam upphandling

Grannsamverkan

Förvaltar grannsamverkan i vårat område