Årsmöte 14 april

Glöm inte Byalagets årsmöte som äger rum tisdagen den 14 april i Lovis förskola, Lovisedalsvägen 11. Samling 18.45 och årsmötesförhandlingar 19-21. Motioner eller frågor som önskas bli behandlade ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 mars.