Färdväg för risinsamlingsbilarna

Färdvägen för risinsamlingen med start kl. 8 och lunchrast kl. 12-13

Bil 1: Anbudsv. – Avtalsv. – Täbyv. – Lovisedalsv. – Pinnmov. – Klapperv. – Klippv. – Trädgårdsv. – Urbergsv. – Moränv. – Brinkv. (till Almv) – Egnahemsv.
Bil 2: Turebergsv. – Glimmerv. – Porfyrv – Almv. – Gråstensv. – Rullstensv. – Brinkv. (från och till Almv.) – Dalv. – Fältspatsv. – Flintv. – Sandstensv.
Bil 3: Stråkv. – Berghällsv. – Bergfotsv. – Häggbacken – Masurgränd – Ravinv. – Blockv. – Aspgränd – Gångvägen bakom Brinkv. 43-53.

Följ bilarna på https://twitter.com/ostravallabrink

2014 var första bilen klar redan kl 10 så glöm inte att lägga ut riset före kl 08 på lördagsmorgonen.