Månadsarkiv: september 2015

Gemensam upphandling: Spolning och filmning av avlopp

Byalaget har begärt in prisuppgift för spolning och filmning av avlopp. Syftet med undersökningen är att husägaren ska få en bild av skicket på avloppet. Undersökningen täcker inte några andra åtgärder.

Vi har nu fått in en prisuppgift från Norrorts Högtrycksspolning AB som kan erbjuda följande pris. Priserna förutsätter att minst 8 husägare vill ha arbetet utfört vid samma tillfälle.

Priset för spolning är 2 125 kr, efter ROT-avdrag 1 063 kr. Priset för filmning som normalt är 3 875 kr erbjuds för 2 600 kr.

Pris med rabatt och ROT-avdrag blir per fastighetsägare 3 663 kr vilket innebär en rabatt på 2 338 kr inkl ROT-avdraget. Pris utan ROT-avdrag blir 4 725 kr (2 125 + 2 600).

Villkoren för deltagande i den gemensamma upphandlingen är följande:

1. Deltagande i den gemensamma upphandlingen förutsätter att husägaren är medlem i Byalaget och gäller endast för fastighet i Östra Vallabrink.

2. Byalaget kommer komma överens med företaget om två olika datum i oktober månad för spolning och filmning.

3. De som tackar ja till att delta får anmäla sig på de lediga dagar och tider som finns.

4. Företaget kommer fakturera varje husägare direkt, d.v.s. inte via Byalaget.

Om du är intresserad av att delta ber vi dig bekräfta det per e-post till Byalaget (byalaget@ostravallabrink.se) senast den 2 oktober. Ange samtliga uppgifter som behövs för att företaget ska kunna utföra spolning och filmning, samt faktura dig.

Namn
Adress
Personnummer om ROT-avdrag kan användas (frivilligt men praktiskt för företaget)
Telefonnummer

10: september Visning av Brinkskolan för medlemmar i Östra Vallabrinks Byalag

Östra Vallabrinks Byalags medlemmar har fått möjlighet till en visning av Brinkskolan.

Tid:      Torsdag den 10/9 kl 19 – 20
Plats:   Huvudentrén vid parkeringen på norra sidan
Brinkskolans rektor Maria Assarsson visar runt och berättar om skolan
Visningen är maximerad till ca 50 personer. Först till kvarn gäller.

Anmäl gärna ev. intresse på byalagets mailadress så får vi en uppfattning om hur många
kan tänkas komma. Blir vi väsentligt fler än 50 så kan vi ev. dela upp oss i två grupper som
får en halvtimme var.

ÖVB-styrelsen