10: september Visning av Brinkskolan för medlemmar i Östra Vallabrinks Byalag

Östra Vallabrinks Byalags medlemmar har fått möjlighet till en visning av Brinkskolan.

Tid:      Torsdag den 10/9 kl 19 – 20
Plats:   Huvudentrén vid parkeringen på norra sidan
Brinkskolans rektor Maria Assarsson visar runt och berättar om skolan
Visningen är maximerad till ca 50 personer. Först till kvarn gäller.

Anmäl gärna ev. intresse på byalagets mailadress så får vi en uppfattning om hur många
kan tänkas komma. Blir vi väsentligt fler än 50 så kan vi ev. dela upp oss i två grupper som
får en halvtimme var.

ÖVB-styrelsen