Månadsarkiv: mars 2016

Kallelse till årsmöte den 12/4

Härmed kallas du till Årsmöte i Östra Vallabrinks byalag tisdagen den 12 april i Brinkskolan, Vallabrinksgränd 6. Samling kl 18.45. Årsmötesförhandlingar kl. 19.00-21.00.

Motioner eller frågor som önskas bli behandlade av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars. Håll utkik på hemsidan efter eventuella flera frågor och motioner som kommer att behandlas på årsmötet.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på plats före mötets öppnande. De som önskar handlingarna i förväg kan beställa dem per e-post från byalaget.