Färdvägen för risinsamlingen.

Vi startar kl. 8 och beräknas vara klara kl. 12. Viktigt att ni är på plats när vi kommer så vi snabbt får rätt hög. Om ingen är på plats och vi är minsta osäkra vågar vi inte ta med utlagt ris. Som hjälp för er kommer vi hela tiden twittra var vi är. twitter.com/ostravallabrink 

Bil 1: Anbudsv. – Avtalsv. – Täbyv. – Lovisedalsv. – Pinnmov. – Klapperv. – Klippv. – Trädgårdsv. – Urbergsv. – Moränv. – Brinkv. (till Almv) – Egnahemsv.

Bil 2: Glimmerv. – Porfyrv – Almv. – Gråstensv. – Rullstensv. – Brinkv. (från och till Almv.) – Dalv. – Fältspatsv. – Flintv. – Sandstensv.

Bil 3: Turebergsv. – Stråkv. – Berghällsv. – Bergfotsv. – Häggbacken – Masurgränd – Ravinv. – Blockv. – Aspgränd – Gångvägen bakom Brinkv. 43-53.