Fackeltåg och rishämtning

Till vår glädje blir det fackeltåg till valborgselden som planerat. Samling kl 20:30 vid lekplatsen vid Brinkskolan. Tack Robert Stopp för att du ställer upp.

29 april är det rishämtning och planerad väg är som följer:
Bil 1: Anbudsv. (kl 8) – Avtalsv. – Täbyv. – Lovisedalsv. – Pinnmov. – Klapperv. – Klippv. – Trädgårdsv. (kl 10) – Urbergsv. – Moränv. – Brinkv. (Täbyv. till Almv) (kl 12) – Egnahemsv.
Bil 2: Glimmerv. (kl 8) – Porfyrv – Almv. – Gråstensv. – Rullstensv.(kl 10) – Brinkv. (från och till Almv.) – Dalv. – Fältspatsv. – Flintv. (kl 12) – Sandstensv.
Bil 3: Turebergsv. (kl 8) – Stråkv. – Berghällsv. – Bergfotsv. – Häggbacken – Masurgränd – Ravinv. (kl 10) – Blockv. – Aspgränd (kl 12) – Gångvägen bakom Brinkv. 43-53.
Tiderna ovan är cirka-tider och utgår från de faktiska tiderna från 2016. Vi reserverar oss för att tider och resväg kan ändras. Följ oss på Twitter (twitter.com/ostravallabrink) för att få uppdateringar.