Så här åker rishämtar-bilarna

OBS! I år kör vi nya rutter och därför kan vi komma andra tider än ni är vana vid. Följ oss på 
Twitter (twitter.com/ostravallabrink) för att få uppdateringar.

Bil 1: Brinkv. (högt till lågt) (kl 8) – Anbudsv. – Avtalsv. – Täbyv. – Lovisedalsv. – Pinnmov. – Klapperv. – Klippv. – Trädgårdsv. – Urbergsv. – Moränv. – Egnahemsv.

Bil 2: Almv. (högt till lågt) (kl 8) – Glimmerv.– Porfyrv. – Gråstensv. – Rullstensv. – Dalv. – Fältspatsv. – Flintv. – Sandstensv.

Bil 3: Turebergsv. (kl 8) – Stråkv. (lågt till högt) – Ravinv. – Blockv. – Aspgr. – Masurgr. – Häggb. – Bergfotsv. – Poppelv. – Hasselgr. – Berghällsv. – Gångvägen bakom Brinkv. 43-53.