Har du gamla avloppsrör? – Behöver ditt avlopp kanske åtgärdas?

Byalaget genomför just nu ett projekt med gemensam upphandling av s.k. relining av
avloppsrör i äldre fastigheter i byalaget. Många av våra fastigheter är uppförda på 60-talet
och avloppen är mer än 50 år, en livslängd på avloppsrör som man brukar ange.
Relining innebär att man gjuter in ett nytt ytskikt i det befintliga avloppsröret och på så sätt
skapar ett nytt rör i det gamla röret. Metoden är kostnadseffektiv och ger en livslängd på
mer än 30 år.
Ett 20-tal fastighetsägare har redan anmält intresse att delta i upphandlingen. Men det finns
fortfarande möjlighet att vara med! – KANSKE ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIN FASTIGHET?
Om du är intresserad kontakta Anders Jagraeus på Brinkvägen 43, 070 375 5910
anders.jagraeus@tele2.se
2018-09-23/Anders Jagraeus, ordf. ÖVB