Om byalaget

Östra Vallabrinks Byalag (ÖVB) är en partipolitiskt neutral sammanslutning av fastighetsägare. Byalaget bildades år 1970 och har som målsättning att arbeta och verka för medlemmarnas och områdets bästa.

Byalaget samlar varje år in ris från medlemmarna som blir Valborgsbrasan på Tippen. Risinsamlingen är mycket uppskattad och en viktig anledning till att så många – ca 80 % av hushållen – är medlemmar i ÖVB. En annan viktig anledning är utlåningsverksamheten, där medlemmarna utan kostnad kan låna Byalagets släpkärra, partytält, häcksax m.m.

Byalaget anordnar ett par gånger per år olika aktiviteter i Täby med omnejd. Medlemmarna får gärna lämna förslag på olika aktiviteter.

Från och med mitten av 90-talet har också Grannsamverkan kommit att bli en angelägen och viktig del av verksamheten.

Under de senaste åren har medlemsantalet legat på omkring 400-435.

Områdeskarta
omradeskarta

Annonser