Bli medlem!

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?

Medlemmar kan alla bli som bor inom Östra Vallabrink (Se byalagskartan).

Medlemsavgiften är 150:- per hushåll och år omfattar även anslutning till Grannsamverkan.
Beloppet kan sättas in på postgirokonto nr 66 77 91-8.
Glöm inte att ange namn och adress, telefon samt e-postadress.

Medlemskapet berättigar bland annat till kostnadsfritt lån av en del användbar utrustning som släpvagn och partytält.

Byalaget kan också ordna mera sociala arrangemang som exempelvis filmförevisningar av gamla Täbyfilmer, guidade bussturer till intressanta utflyktsmål som fornminnesplatser inom kommunen, fågelskådning, svampplockning med mera.

Annonser