Grannsamverkan – GSV

Grannsamverkan
GSV är en organisation startad av polisen och försäkringsbolag via Svensk Stöldskyddsförening, SSF. Målsättningen är att motverka alla former av brott såsom skadegörelse, inbrott, stöld eller bråk. Grannsamverkan startade inom Östra Vallabrink i mitten av 90-talet och förvaltas av Byalaget. Alla boende inom Östra Vallabrink kan vara delaktiga i verksamheten som bekostas av byalaget.

Lokal organisation 
Byalaget är indelat i 25 st block som var och ett har en blockchef. Blockchefen ansvarar för att organisationen fungerar i sitt område. Utöver blockcheferna finns en huvudkontaktman som är samordnare mellan de områdesansvariga och Närpolisen i Täby.
Till förteckning över kontaktombud/blockgränser

Aktuella myndighetsuppgifter 

Polismyndigheten i Stockholms län
Närpolisen i Täby
Box 133
183 22 Täby

Telefonnummer
Vid akut pågående brott, ring 112
För att göra en anmälan i övrigt, ring 114 14

Tips och information i samband med inbrott

E-post til närpolisen Täby  taby.roslagen@stockholm.police.se

Södra Roslagens Brottsofferjour (BOJ) 08-768 83 82
Besöksadress Marknadsvägen 241 nb, fax  08 758 99 92
E-post  roslagenboj@telia.com

Märk era saker innan tjuven tar dem!
Då ökar chansen att du får tillbaka dem.

En gravyrapparaten finns att låna hos GSV:s huvudkontaktombud Ander Jagraeus  på Brinkvägen 43.
Han kontaktas per e-post byalaget@ostravallabrink.se  eller på tel  08-758 71 94,  070-375 59 10

Rikspolisstyrelsens GSV-sida   www.samverkanmotbrott.nu