Styrelse

BYALAGETS STYRELSE ÅR 2019
Valda vid årsmötet 2019-04-11

Gemensam kontaktadress är byalaget(at)ostravallabrink.se

Ordförande Camilla Lindström
Trädgårdsvägen 17, 187 50 Täby
camilla.muc.lindstrom(at)gmail.com
070-217 71 41
Kassör tf: Tomas Björkholm
Sekreterare Peter Brink
Dalvägen 93
peter.brink(at)telia.com
0768-593883
Ledamot Tomas Björkholm
Gråstensvägen 6, 187 34 Täby
tomas(at)bjorkholm.se
0708-25 16 32
Ledamot Torbjörn Pejer
Brinkvägen 38
tpejer(at)bredband2.com
0727-30 85 30
Ledamot Mats Jonsson
Lovisedalsvägen 10
mats.jonsson(at)ej-consulting.se
073-383 9620
Valbered-ning Clas Viotti, Brinkvägen  41

Robert Stopp

Anders Jagraeus, Brinkvägen 43

clas.viotti(at)swipnet.se
08-75687420
anders.jagraeus(at)tele2.se
08-758 71 94, 070-375 59 10
Revisorer Anders Erlandsson &
Kristina Erlandsson
Brinkvägen 21, 187 50 Täby
anders.erlandsson(at)telia.com
08-792 17 51
Webbmaster:   Tomas Björkholm tomas(at)bjorkholm.se

Protokoll:
Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Årsredovisning:

ÖVB ÅR 2016 , ÖVB RR BR år 2016,

ÖVB ÅR 2017 -TEXT, ÖVB 2017-Bokslut,

ÖVB ÅR 2018-TEXT, ÖVB_Bokslut 2018

Annonser