Historia

Historien om Östra Vallabrinks byalag

l lördagsnumret av Dagens Nyheter den 13 september 1969 stod följande att läsa

Gårdsfest ger förening för Ö. Vallabrinksbor

Östra Vallabrink i Täby har vuxit upp på kort tid, endast några år. Det lilla villasamhället med sin skojiga skola ligger som en oas inne bland gammal storskog och mossiga klippor. Villa- och radhusägarna är alltså alla nya på platsen. De har gått där på sina tomter, planerat, röjt och planterat Men närmare har man inte kommit varandra / stort sett.

Ska vi behöva vara så obekanta med varandra? Kan vi inte bli både goda grannar och vänner?

Det frågade sig Birgit och Hans Westander. Vad kan vi göra? Jo vi gör en kvarters-eller gårdsfest De lät apellen gå ut, skaffade husrum i Ellagårds ”Giggen” och där träffades i fredags 30 familjer av de 140 som etablerat sig i området.

Artikeln år längre, men sammanfattningsvis talar den om att vid denna förbrödringsafton infann sig känslan av att en villaägareförening eller ett byalag behövdes och borde bildas.

Festdeltagarna kom överens om att börja söka hugade kandidater till en styrelse och att hitta lämplig lokal inom området. En arbetsgrupp utsågs med uppgift att förbereda och arbeta fram underlag för bildandet av en intresseförening.

Arbetsgruppen kallade till ett första möte i Östra Vallabrinksskolans lokaler den 9 december 1969 för att redovisa de underlag för bildandet av intresseföreningen som tagits fram. Mötet bestämde att arbetsgruppen går vidare med projektet och kallar till ett första möte.

Byalaget bildas

På detta första möte som ägde rum torsdagen den 5 februari 1970 valdes till mötesordförande den välkända Täby-profilen Henrik Westman, kommunstyrelsens ordförande l många år.

Olika namnförslag diskuterades, villaägareförening, byalag eller intresseförening? Mötet beslutade att föreningens namn skulle vara Östra Vallabrinks byalag. Styrelse valdas och handlingsplan, aktiviteter, föreningsstadgar mm utarbetades.

Axplock från gamla handlingar:

1970 – Första året blir 116 av områdets ca 150 fastigheter medlemmar

1972 – Ett flertal kommittéer samt fritidsaktiviteter och kursverksamhet för barn och vuxna startas. En byalagstidning kallad ÖVB-Nytt börjar ges ut. Byalaget förhandlar med i kommunen och får ett motionsspår anlagt. Risinsamling och Valborgsmässofirande vid ”Tippen” arrangeras för första gången.

1973 – Inför Valborg 1973 startas samarbete med Erikslund och Ensta. Årets medlemsantal 123.

1974 – En särskild ungdomssektion och barnvaktsjour startas. Arets medlemsantal 133.

1975-1985 Både fastigheter och medlemmar ökar successivt till 390 fastigheter och 188 medlemmar, l slutet av perioden förhandlar byalaget med kommunen och får en skidlift anlagd på Tippen”.

1990 tar byalaget initiativ till att få kabel-TV till området och blir efter förhandlingar med Kabel-Vision kontraktsombud. l samband med detta erhåller byalaget en byalagskanal för egna sändningar.

1995 startar Grannsamverkan (GSV) i byalagets regi, vilket kom att bli en angelägen och viktig del av verksamheten. Medlemsantalet varierade i perioden mellan ca 200-270.

2000 – Inför årsmötet 2000 uppstod svårigheter med att rekrytera ny styrelse och då hela styrelsen avgick kom frågan upp om byalaget ev. skulle läggas ned. Medlemsantalet var då ca 270.

Pga styrelseproblemet vid årsmötet 2000 genomfördes den 27 april ett extra medlemsmöte där ett antal entusiaster åtog sig att svara för byalaget under 1 år Gruppen kallade sig”Överlevnadsstyrelsen” och kom efter första året att väljas till olika styrelsefunktioner under många mandatperioder framåt.

2001 tillkom byalagets egen hemsida och underhand kom GSV-information i allt större utsträckning att förmedlas via e-post

Under perioden arbetade byalaget aktivt med erbjudanden av olika slag till sina medlemmar, vilket ”belönades” med att medlemsantalet ökat till ca 430 (ca 80%) de senaste åren.

Byalaget förmedlade rabatterade inköp av postlådor, garageportar, berg- och luftvärmepumpar, energibesiktningar o.d.

Utlåningsverksamheten tog även fart. Stor motordriven vertikalskärare, häcksaxar, släpvagn, ett partytält (fr om 2010) mm finns att låna utan kostnad för medlemmar

Flera uppskattade guidade bussturer genomfördes i den kulturrika Täbybygden. På en tur kallad ”Vikingaturen” förde den kunnige guiden Jan Rosenberg, kommunfullmäktiges ordförande, oss tillbaka till vikingatiden i Täby.

Byalaget har också gemensamt med ett antal övriga villaföreningar i Täby, den s.k. Plangruppen, aktivt engagerat sig i plan- och trafikfrågor samt Översiktsplan 2010-2030 och utbyggnaden i Gripsvallsområdet, Täbyvägen mm.

Sammanställt av Clas Viotti