Information och villkor för lån av släpvagn

VILLKOR FÖR UTLÅNING AV ÖSTRA VALLABRINKS BYALAGS SLÄPVAGN MED REG. NUMMER CMX 838
Allmänna förutsättningar för lån

Släpvagnen ägs gemensamt av byalaget (medlemmarna) vilket innebär att du som medlem själv måste sköta och underhålla vagnen. (Särskild reparationsservice finns ej). Både den som lämnar tillbaka vagnen resp den som hämtar ut den har lika stort ansvar i den här frågan. Du måste vara beredd att åtgärda mindre och lättavhjälpta fel såsom byte av trasiga glödlampor, justering av ev. glapp i elkablar/kontakter och liknande. För större skador finns försäkring men du behöver se till att skadan åtgärdas.

Om du bokar vagnen och av någon anledning inte avser använda den glöm då inte att i tid avbeställa den. Boka heller inte mer än du behöver och lämnar du igen tidigare än tänkt så ändra tiden i kalendern. Allt för att så många som möjligt ska få ha nytta av vagnen. Av den anledningen är också längsta sammanhängande lånetiden två dagar.

Lånevillkor i detalj

§ 1 Släpvagnen Brenderup 750 ( totalvikt 750 kg och flakmått 1,36 x 2,58m) med totalt tillåten last 520 kg utlånas kostnadsfritt och enbart till medlemmar i byalaget.

Bokning får endast ske för ett tillfälle i taget och max 2 dagar sammanhängande.
Undvik om möjligt att boka både lördag och söndag, (många kan bara köra till Hagbytippen under helgtid)

§ 2 Vid återlämnandet skall vagnen vara:
– väl rengjord och vintertid tillhörande kapell påmonterat. Sommarhalvåret kan kapellet erhållas av den som så önskar (förvaras/utlämnas hos Vallabrinks Tandvård).
– Mindre och lättavhjälpta fel, t ex byte av glödlampa, justering av ev glapp i elkablar/kontakter och liknande skall alltid åtgärdas av lånepersonen.
Ev brist, fel eller annan skada skall ovillkorligen rapporteras till ÖVB:s kontaktperson.

§ 3 ÖVB svarar för att släpvagnen uppfyller gällande trafikbestämmelser samt att den är skattad och försäkrad.

§4 Lånepersonen är medveten om och svarar för:
– att maximal last (520 kg) inte överskrides.
– att däcktrycket (2,5 kg) alltid är korrekt.
– att samtliga kostnader för de skador som kan uppstå under låneperioden till följd av parkering, trafik, belastning eller på annat sätt bekostas av låntagaren.

Där ÖVB:s försäkring kan tillämpas begränsas medlemmens kostnadsansvar till självriskbeloppet 5% på gällande basbelopp, fn ca 2000:- kronor.

Större mekaniska fel såsom frusna bromsar, större elfel etc anmäls i första hand till Tomas Björkholm, e-post tomas@bjorkholm.se eller tel 070-8251632
I andra hand (beroende på vem som är tillgänglig) kontaktas Anders Jagraeus, e-post anders.jagraeus@tele2.se  eller tel 070-375 59 10.

Reservhjul (sommar- respektive vinterdäck) i händelse av punktering finns hos Anders Jagraeus, Brinkvägen 43.

Krockskador eller andra större skador som kan bli försäkringsärende anmäls per e-post till
byalaget@ostravallabrink.se eller per telefon till Catarina Sjöstedt på tel 08-510 510 29 eller 0739-85 20 62

§ 5 Låntagaren skall kunna uppvisa giltigt körkort.

Gå vidare till mer information om släpvagnsbokningen >>