Kontaktombud GSV

 

 

BLOCK NAMN, ADRESS  TELEFON  E-POST
1 Henrik Tuner, Blockvägen 14 076-213 0480 henrik(at)tuner.se
2 Claes Gellstrup, Ravinvägen 13 0703-774433 c.gellstrup(at)telia.com
3 Anders Lindbergh, Ravinvägen 29  08-510 520 48 anders_lindbergh(at)hotmail.com
4 Ove Dennius, Moränvägen 8  08-758 86 54 gsvblock4(at)gmail.com
5 Christoffer Ericsson, Klappervägen 6 072-213 8498 christoffer.ericsson(at)gmail.com
6 Tommy Fransson , Anbudsvägen 1B  08-510 520 93 tfsale(at)telia.com
7 Terese Holmquist, Egnahemsvägen 11  08-655 87 96 terese.holmquist(at)gmail.com
8 Bo Näslund, Klippvägen 16  08-758 61 03 bo.naslund(at)vertex.se
9 Fredrik Bodin, Brinkvägen 23  070-555 9268 gsv9(at)ownit.nu
10 Torbjörn Pejer, Brinkvägen 38 0727-30 8530 tpejer(at)bredband2.com
11 Mikael Landfeldt, Brinkvägen 46 070-609 00 15

andfeldt67(at)gmail.com

12

Susanne Whalen, Almvägen 47

073 320 9511

fam.whalen(at)gmail.com

13 Christer Sjöstedt, Almvägen 48,  0739-852022 christer.f.sjostedt(at)gmail.com
14 Kjell Nilvér, Rullstensvägen 3  08-758 43 74; 070-496 86 92 kjell.nilver(at)gmail.com
15 Tomas Björkholm , Gråstensvägen 6 0708-25 16 32 tomas(at)bjorkholm.se
16 Jan Abelin, Glimmervägen 19 070-772 8177 jan.abelin(at)tele2.se
17 Peter Brink, Dalvägen 93  08-79 20 124
0768-593883
peter.brink(at)telia.com
18 Mats Sönnfors , Sandstensvägen 6  08-792 08 51

traskofiolen(at)gmail.com

19 Michael Rooslien , Sandstensvägen 24  08-587 604 21 mrooslien(at)boyden.com
20 Per Harald Dymén  08-758 91 79 phdymen(at)gmail.com
21 Ingvild Fjellestad, Bergfotsvägen 15 073 883 3016 ingvild.fjellestad(at)gmail.com
22 Björn Alexandersson, Klippvägen 3 070-9209474 klippvagen(at)alexanderson.nu
23 Lars Magnusson. Pinnmovägen 5 070-381 5600 lars.magnusson(at)telia.com
24 Vakant

HUVUDKONTAKTOMBUD:
Anders Jagraeus, Brinkvägen 43 Täby, tel 08-758 71 94, 070-375 59 10
E-post anders.jagraeus@tele2.se

BLOCK OMRÅDESBESKRIVNING
 1 Aspgränd och Blockvägen samt Stråkvägen nr 50-56 (Till Masurgränd)
2 Ravinvägen nr 2-20, 3-15 samt Stråkvägen nr 55
3 Ravinvägen nr 22-40, 17-29 samt Stråkvägen nr 45-53 (Till Häggbacken)
4 Moränvägen, Urbergsvägen och Trädgårdsvägen
5 Klappervägen
6 Avtalsvägen samt Anbudsvägen nr 2 resp. 1-5
7 Egnahemsvägen
8 Brinkvägen från nr 6 till Klippv samt Klippv norr om Brinkvägen
9 Brinkvägen  från Klippvägen till Brinkvägen nr 23/28.
10 Brinkvägen nr 29/30 till Dalvägen.
11 Brinkvägen mellan Dalvägen och Almvägen.
12 Almvägen från Turebergsv till ”guppet” ( Vid korsande gångväg)
13 Almvägen  från ”guppet” ( Vid korsande gångväg) t.o.m. nr 52 rep.61 samt
Rullstensvägens södra sida (nr 4-6)
14 Almvägen nr 54-56, 63-65 samt Rullstensvägens norra sida (nr 3-9)
15 Gråstensvägen
16 Glimmervägen och Porfyrvägen
17 Dalvägen  mellan Turebergsvägen och Brinkvägen  samt
Turebergsvägen nr  48 och 50.
18 Sandstensvägen och Flintvägen, söder om Fältspadsvägen samt
södra sidan av Fältspadsvägen (nr 2, 4 och 8).
19 Sandstensvägen och Flintvägen, norr om Fältspadsvägen samt
Fältspadsvägen nr 1 (Norra sidan)
20 Berghällsvägen samt Stråkvägen nr 23-31.
21 Bergfotsvägen samt Stråkvägen nr 33-43.
22 Klippvägen mellan Brinkvägen  och Trädgårdsvägen
23 Pinnmovägen, Brinkvägen 2 och 2A, Täbyvägen 130 och 142 samt Lovisedalsvägen
24 Häggbacken