Valborg 2019 som planerat

Tack vare förbättrade väderleksprognoser kommer Valborg-firandet genomföras som planerat. För säkerhets skull har vi väktare hela natten och brandslangar framlagda.

Program

Kl. 20.30 samlas vi som bor i Östra Vallabrink vid lekplatsen vid Brinkskolan.
Ca 20.45 påbörjas gemensamt fackeltåget mot Kullen. Alla över 12 år bär facklor

Tågets väg
Brinkvägen – gångvägen mellan Brinkvägen/Ravinvägen – Ravinvägen till höger – Stråkvägen (till vänster) – Blockvägen – Kullen.

Kl. 21.15 Brasan tänds och körsång bjuds för att hälsa våren välkommen.
Kl. 21.45 ca. Fyrverkeri – Förbjudet att ha egna smällare

Har du gamla avloppsrör? – Behöver ditt avlopp kanske åtgärdas?

Byalaget genomför just nu ett projekt med gemensam upphandling av s.k. relining av
avloppsrör i äldre fastigheter i byalaget. Många av våra fastigheter är uppförda på 60-talet
och avloppen är mer än 50 år, en livslängd på avloppsrör som man brukar ange.
Relining innebär att man gjuter in ett nytt ytskikt i det befintliga avloppsröret och på så sätt
skapar ett nytt rör i det gamla röret. Metoden är kostnadseffektiv och ger en livslängd på
mer än 30 år.
Ett 20-tal fastighetsägare har redan anmält intresse att delta i upphandlingen. Men det finns
fortfarande möjlighet att vara med! – KANSKE ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIN FASTIGHET?
Om du är intresserad kontakta Anders Jagraeus på Brinkvägen 43, 070 375 5910
anders.jagraeus@tele2.se
2018-09-23/Anders Jagraeus, ordf. ÖVB