Gemensam upphandling av tjänster

Aktuella förslag
Styrelsen undersöker för närvarande intresset bland medlemmarna att vara med på en gemensam upphandling för spolning och filmning av avlopp för att kontrollera vilket skick avloppet har.

Vill du delta? Kontakta i så fall styrelsen senast den 30 september på Byalagets e-postadress byalaget@ostravallabrink.se.
Prisuppgifter och villkor skickas ut till dem som anmält intresse under oktober månad


Var smart – gör gemensam upphandling!

Ska du byta värmepanna, lägga om taket, skaffa bergvärme, fälla träd eller … ja, vad vet vi? Vi vet att med 400 medlemmar så är det ofta flera som går i samma tankar. Om ni gör upphandlingen tillsammans kan ni hjälpas åt och även få bättre priser.

Östra Vallabrinks byalag erbjuder en plattform att förmedla gemensam upphandling (ko-handel). Vill du starta en gemensam upphandling, maila byalaget@ostravallabrink.se så lägger vi ut informationen på hemsidan. Vi kommer även ta med information om pågående upphandlingar i de ordinarie utskicken. För att se andras förslag, håll koll här på vår webbplats.

Några regler
* De som drar igång en gemensam upphandling får inte tjäna mer än övriga deltagare på affären.
* Byalaget och dess styrelse tar inget ansvar för den tjänst eller produkt som levereras. Vi hjälper bara till att föra samman medlemmar med samma behov av inköp i förhoppningen att de ska tjäna på att samarbeta.

Genomförda förslag
Trädfällning, sommaren 2014

.

Annonser