Utlåningsverksamhet

Medlemskap i Östra Vallabrinks Byalag berättigare till bland annat kostnadsfritt lån av följande saker:

  • Släpvagn (flakmått 1,35x 2,52 och lastförmåga 540 kg). Se separat info nedan.
  • Partytält. Se separat info nedan.
  • Häcksax. Finns att hämta hos Hans Ramström Täbyvägen 142 och bokas genom kontakt med Hans på tel 070 432 32 40.

Släpvagnen
Släpvagnsbokningen med villkor, information om bokning och nyckelhantering finner du i menyn ovan, under rubriken utlåningsverksamhet.

Partytältet
Tältet hämtas/återlämnas på Almvägen 61. Kontaktperson Margareta Halldin, tel 08-758 15 58. För hämtning och resning av tältet behövs två personer (under tältsidans resning behövs tre personer för att ej knäcka stolpkopplingar).

Tältet bokas via släpvagnens bokningskalender varför låntagare behöver godkänna ansvarsförbindelsen.

Allmänt
Tältet får endast användas av medlemmar och vid evenemang inom Östra Vallabrink.
Vid återlämnandet ska tältet var helt och rent och absolut torrt.

Tips
Om tältet har blivit fuktigt utvändigt, avvakta med att ta ner det till dess det har torkat.
Har tältet fått kondens invändigt, applicera värme t ex med en grill eller en avfuktare/fläkt.
Öppna sedan sidorna och vädra insidan.

Observera
att tältet inte är helt enkelt att sätta upp och kräver flera personer i vissa moment.
Skriv gärna ut arbetsanvisningarna och ha dem tillhands:
partyt1

Annonser